M-Rack-Magazijnoplossingen logo
Zoek

Disclaimer.

Door deze website te bezoeken en/of de op onze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Voor de informatie die op onze website staat, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de informatie maar M-Rack garandeert niet
dat de informatie compleet en/of accuraat is.
Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van programmeer dan wel typefouten, er wordt geen aansprakelijkheid  aanvaard voor eventuele gevolgen hiervan.
Eventuele fouten in de prijzen vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst te mogen claimen of te veronderstellen.

M-Rack streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Gebruik van de site is voor eigen risico en M-Rack aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verliezen of schade die geleden is door het gebruik van de informatie op de site

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid.
Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

 

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van op deze pagina.